سه شنبه 21 آبان 1398

احادیث و روایات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/09/03 13:11 ویرایش : ‎1395/09/04 12:10 بازدید: 993

معراج مؤمن

پیامبر (ص )  : الصلوة ، معراج المؤمن

نماز، معراج مؤمن است .

(کشف الاسرار، ج 2، ص .676 سرالصلوة ، ص 7، اعتقادات مجلسی ، ص 29 )

نماز نور مؤمن

پیامبر  (ص )  : الصلوة نور المؤمن

نماز نور مؤمن است .

(شهاب الاخبار، ص .50 نهج الفصاحه ، ص 396 )

نشانه ایمان

پیامبر  (ص )  : علم الایمان الصلوة

علامت و نشانه ایمان نمازاست .

 (شهاب الاخبار، ص 59 )

نماز ستون دین

پیامبر  (ص )  : الصلوة عماد دینکم

نماز، پایه و ستون دین شماست .

(میزان الحکمه ، ج 5، ص 370 )

تقرب به وسیله نماز

امام کاظم  (ع )  : افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به ، الصلوة

بهترین چیزی  که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی  تقرب پیدا می کند، نماز است .

 (تحت العقول ، ص 455 )

پرچم اسلام

پیامبر  (ص )  : علم الاسلام الصلاة

نماز، پرچم اسلام است .

(کنز العمال ، ج 7، ص ,279 حدیث 1887 )

 

نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر  (ص )  : ان الصلوة قربان المؤمن

همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست .

 (کنز العمال ، حدیث 18907 )

نماز و پایه های دین

امام باقر  (ع )  : بنی  الاسلام علی خمس : الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولایة

اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت .

(کافی ، ج 2، ص 17 )

اهل بیت  (ع) و اقامه نماز

امام حسین  (ع )  : "الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة " قال : هذه فینا اهل البیت

 (در تفسیر آیه )  "کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ،

نماز را به پا می دارند" فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است .

  (بحار الانوار، ج ,24 ص 166 )

 نماز آخرین توصیه انبیاء

امام صادق  (ع )  : احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوة و هی اخر وصایا الأنبیاء

نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی  است .

 (میزان الحکمة ، ج 5، ص 397 )

 جایگاه نماز

پیامبر  (ص )  : موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسد

جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است .

 (کنز العمال ، ج 7، حدیث 18972 )

 سیمای دین

امام علی  (ع )  : لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاة

هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است .

(بحار الانوار، ج ,82 ص 227 )

وصیت امیرالمؤمنین  (ع )  

امام علی  (ع )  : الله ، الله فی الصلوة ، فانها عموددینکم

خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست .

(نهج البلاغه ، نامه ها، ص 47 )

کلید بهشت

پیامبر  (ص )  : الصلوة مفتاج الجنة

نماز کلید بهشت است .

 (نهج الفصاحه ، حدیث 1588 )

تداوم نماز و انتظار

پیامبر  (ص )  : لا یزال العبد فی صلوة ما انتظر الصلوة

بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .

 (نهج الفصاحه ، ص ,527 حدیث 2538 )

 روشنایی چشم پیامبر  (ص)

پیامبر  (ص )  : قره عینی فی  الصلاة

روشنی چشم من در نماز است .

 (نهج الفصاحه ، ص ,283 حدیث .1343 بحار الانوار، ج ,82 ص 193 )

 نماز و خدمت

امام صادق  (ع )  : ان طاعة الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاة

پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست .

 (میزان الحکمه ، ج 5، ص 318 )

 حقیقت نماز

پیامبر  (ص) : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاء

مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری  خواهد داشت .

 (من لایحضره الفقیه ، ج 1، شماره 639 )

 بهترین اعمال در قیامت

امام صادق  (ع )  : ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامة ، الصلوة

همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .

 (مستدرک الوسائل ، ج 3، ص 7 )

دولت و ملت همدلی و همزبانی