جمعه 15 آذر 1398

مناجات اهل راز (شعر نماز از شهریار)

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/09/03 13:15 ویرایش : ‎1395/09/04 12:10 بازدید: 713

مناجات سحر

 

 

صلا زدند که برگ صبوح ساز کنید

به ساز مرغ سحر ترک خواب ناز کنید

می‌خمار شکن می‌دهند کز سرها

خمار چون شکن زلف یار باز کنید

سرود بدرقه‌ی کاروان شب خوانید

در ای قافله‌ی صبح پیشواز کنید

به ساز زهره، سماوات می‌دهد پیغام

که گوش دل به مناجات اهل راز کنید

وضو به چشمه‌ی صهبای صبحدم سازید

به سوی قبله‌ی میخوارگان نماز کنید

چو بلبلان بهاری به اهتزاز نسیم

هوای شور و نوایی به سوز و ساز کنید

یگانه راز و نیاز قبول اهل دل است

دو گانه‌ای که به درگاه بی‌نیاز کنید

سر نیاز فرود آورید و نذر قبول

به زیر قبه‌ی این بارگاه ناز کنید

نگین خاتم جم در نماز می‌بخشند

نظر به حلقه‌ی رندان پاکباز کنید

یگانه راز عروج مقام قرب اینست
به زلف یار اگر دست یافت آه سحر

که از گروه عزازیل احتزاز کنید
بسا که پرچم عزت به اهتزاز کنید

یکی است نغمه اگر زخمه‌ها به زیر و بم است

به پرده‌های حقیقت رهِ مجاز کنید

اگر به ساز دل شهریار گوش دهید

جهان پر از طرب و شور و شاهناز کنید

 

 

سید محمد حسین شهریار

دولت و ملت همدلی و همزبانی