شنبه 4 خرداد 1398

ترکیب شورای اقامه نماز

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/24 17:42 ویرایش : ‎1395/09/06 12:01 بازدید: 682

رییس شورا: دکتر محمدعلی نجفی (استاندار)

جانشین رییس شورا : محمد حسین اصغریان (معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع)

دبیر شورا : ایرج عاشوری (مدیر کل اداری و مالی)

عضو شورا : علی پناهی (مدیر کل حراست) ،یوسف گلشن(معاون روابط عموی و تشریفات) ، غلامرضا علیجانی (رییس گروه امور حقوقی) ،خانم مطلبی (کارشناس امور اداری و مسئول دبیرخانه شورا) ،عبدالحسین منعم (امام جماعت)

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی