جمعه 15 آذر 1398

ترکیب شورای اقامه نماز

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/24 17:42 ویرایش : ‎1398/04/22 12:42 بازدید: 1421

رییس شورا: استاندار

جانشین رییس شورا : معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

دبیر شورا : ایرج عاشوری (مدیر کل اداری و مالی)

عضو شورا : مدیر کل حراست، معاون روابط عموی و تشریفات، رییس گروه امور حقوقی، خانم مطلبی (کارشناس امور اداری و مسئول دبیرخانه شورا)، عبدالحسین منعم (امام جماعت)

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی