یکشنبه 31 شهریور 1398

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی نمازویژه کارکنان استانداری وفرمانداریهای تابعه

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/10/24 13:59 ویرایش : ‎1396/10/25 09:19 بازدید: 422

درراستای برنامه های توسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز ، ضمن  تشکر از همکاران محترم شرکت کننده در مسابقه کتابخوانی نماز (کتاب پرستش آگاهانه  نوشته جناب آقای دکتر رضوان طلب)، از بین 383 نفر شرکت کننده، 356 نفر از شرکت کنندگان پاسخ صحیح دادند که به قید قرعه 10 نفر از همکاران استانداری و فرمانداری های تابعه  به شرح زیر انتخاب شدند:

 

ردیف

برندگان

محل خدمت

1

آقای میرتقی 

استانداری

2

آقای شکوری

استانداری

3

آقای پوربابایی

استانداری

4

خانم عسگرپناه

استانداری

5

آقای پسندیده

فرمانداری رودسر

6

آقای سبزی

فرمانداری رودبار

7

آقای پاکزاد

فرمانداری رشت

8

آقای عظیم یکتا

فرمانداری  فومن

9

آقای سام دلیری

فرمانداری رضوانشهر

10

خانم جمالی

فرمانداری لنگرود

 لازم به توضیح است که جوایز این افراد متعاقبا"طی جلسه ای تقدیم خواهد شد.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی