جمعه 15 آذر 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1395/09/06 18:38 بازدید: 1503

شرح وظایف

ستاد اقامه نماز در راستای وظایف و ماموریت ذاتی خود که برگرفته از اسناد بالا دستی شامل :پیام های مقام معظم رهبری، آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مصوب هیات محترم وزیران، طرح جامع اقامه نماز مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تجربیات سال های گذشته خود بوده است، اقدام به بازنگری و اصلاح ترکیب وظایف شورای اقامه نماز دستگاه ها به شرح ذیل نموده است.

 

  1. تصویب اهداف، چشم انداز و راهبردهای نماز دستگاه
  2. سیاستگذاری و هماهنگی های لازم در چارچوب نظام جامع برنامه ریزی، نظارت وارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دستگاه ها
  3. تصویب برنامه های (میان مدت وسنواتی) دستگاه
  4. تصویب اعتبارات و منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها
  5. تصویب ساز و کار مناسب نظارت و ارزیابی مستمر برنامه ها و فعالیت ها
  6. بررسی و تصویب نتایج نظارت وارزیابی، جهت اصلاح برنامه ها، فرآیندها و روش ها
  7. بررسی و تصویب سازوکار مناسب جهت بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاهها
  8. تصویب ساز وکار مناسب برای تجلیل وتقدیر از فعالان و خادمان اقامه نماز دستگاه

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی